QUY TRÌNH SN XUT

 

SẢN XUẤT ĐÚC

 • 1000 tấn đồng thau được sử dụng mỗi năm
 • Nguyên liệu chất lượng cao
 
 

QUÁ TRÌNH CHẠY MÁY

 • 3 người máy
 • 13 lần chuyển
 • 5 máy tiện CNC
 • 9 máy tiện nhiều trục chính
 
 

QUY TRÌNH MẠ CRÔM

 • 15 micron niken
 • 0,3 micron chrome
 • Không ô nhiễm

THỬ NGHIỆM

 • 25 máy tự động
 • Từng mảnh thử nghiệm từng cái một