SN XUT TI ĐC K T NĂM 1965

 
Hơn 50 năm kinh nghiệm đã làm cho Keler trở nên nổi tiếng và tên được tôn trọng, đồng nghĩa với dự án và chất lượng.
 
 

CÔNG TY

Ra đời từ năm 1965, ngày nay Keler đã là một cái tên nổi tiếng, được giới kinh doanh cùng lĩnh vực cũng như người tiêu dùng tại Đức và trên toàn thế giới yêu mến. Lý do đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này và những thành công thương mại sau đó là do năng lực của những người làm việc trong công ty cũng như các khoản đầu tư lớn của Keler trong những năm qua.

DỰ ÁN

Việc sản xuất bắt đầu từ việc nghiên cứu thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, xu hướng thị trường và mong muốn đổi mới mạnh mẽ. Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế Keler không ngừng chuyển động giữa thử nghiệm và công nghệ theo sự đổi mới mới nhất liên quan đến hệ thống sản xuất, tối ưu hóa sản phẩm và xu hướng thiết kế.